Manifest voor MÁXIMAle zorg!

Manifest voor MÁXIMAle zorg!

Geachte H.M Koningin Máxima,

De zorg is de grootste werkgever van Nederland. Op dit moment werkt 16,6% van de totale Nederlandse beroepsbevolking in de zorg, waarvan 30% in de (ouderen)zorg. Op korte termijn zijn er al 70.000 extra mensen nodig in verpleeg- en verzorgingstehuizen en 10 tot 15 duizend in de wijkverpleging. Met de wens van de politiek om in de toekomst minimaal 2 zorgmedewerkers op een groep van 8 bewoners te zetten, zal het tekort aan personeel alleen maar groeien. Kortom: op korte en lange termijn zijn er enorm veel nieuwe bevlogen vakmensen nodig in de zorg.

Werken in de zorg is iets waar je bewust voor kiest. Mensen in de zorg willen iets bijdragen. Van waarde zijn voor anderen. Het zijn harten op pootjes. Toch blijkt het steeds moelijker om mensen te motiveren voor een baan in de (ouderen)zorg. Werken in de (ouderen)zorg kampt met een ernstig imagoprobleem.

Zwaar fysiek werk, hoge werkdruk, veel regels, lage waardering, doorlopende politieke en bestuurlijke verandering. Focus op negatieve excessen die uitzondering vormen op de regel.

En dat terwijl het zoveel meer is...

Want werken in de zorg is van onschatbare waarde: het draait om het delen van je kracht met kwetsbare mensen. Steun bieden waar iemand wankelt. Oprechte betrokkenheid tonen en jezelf inzetten voor de kwaliteit van leven van anderen. Werken in de zorg is werk met hart en ziel. Werken in de zorg gaat over kracht en zingeving. Iedereen die werkt in de zorg mag en moet daar beretrots op zijn!

Wij willen het beeld kantelen en samen met u het imago van werken in de zorg een boost geven. Helpt u mee?

Nederland vergrijst in hoog tempo. Anno 2017 is 18% van de totale bevolking 65-plus, in 2040 zal dit zijn gestegen naar 26%. Het aantal mensen met dementie stijgt explosief naar meer dan een half miljoen in 2040. Met de leeftijd nemen ook gevoelens van eenzaamheid toe; van de huidige ruim 2,9 miljoen 65-plussers voelen bijna 900.000 mensen zich eenzaam.

Ouderen blijven zo lang als mogelijk thuis wonen, ondersteund door wijk- en mantelzorgers. De zorgverlening in verpleeg- en verzorgingstehuizen is voorbehouden aan wie het thuis niet meer redt en wordt daardoor steeds zwaarder en complexer.

Wat staat er in de weg?

Er is een ‘battle for talent’ aanstaande, waarbij sectoren gaan concurreren om de beste medewerkers. Deze strijd gaat de (ouderen)zorg zoals het er nu voor staat zeker verliezen. Het moet weer aantrekkelijk en ‘cool’ worden om voor een carrière in de zorg te kiezen. Daarom moeten we laten zien dat het dagelijkse werk in de zorg een onalledaagse bijdrage levert aan geluk en welzijn van de bewoners. Medewerkers moeten zich gesteund voelen en weer trots zijn op hun werk. Ze moeten de ruimte krijgen om weer échte zorg te gaan leveren.

De centrale relatie in de zorg is de relatie tussen zorgmedewerker en de bewoner. Die moeten samen werken aan het welzijn van de bewoner. Kijken hoe ze de zorg zo persoonlijk mogelijk op maat kunnen maken. Het draait om het laten uitkomen van de hartenwensen van de bewoners. Of althans, dat zou het moeten zijn. In plaats daarvan draait het te veel om regels en te weinig om relaties. Dat moet doorbroken worden.

Er wordt ondernemerschap en zelforganisatie van de medewerkers gevraagd. Maar dat in een log en bureaucratisch zorgsysteem waarvan wendbaarheid en adaptiviteit niet de sterkste kenmerken zijn. Uiteindelijk moeten we toe naar een systeemverandering.

Werk met waarde

Om werk in de zorg nieuwe kracht te geven, hebben we een sterke ambassadeur nodig. Een aansprekende powervrouw, een rolmodel, iemand die staat voor idealen, wil bijdragen aan een zorgzamere, inclusieve maatschappij. Een ambassadeur die haar eigen talent kan gebruiken om andere talenten aan te spreken. Vandaar ons beroep op u. Of eigenlijk een noodkreet, omdat we goede zorg al op korte termijn in gevaar zien komen.

Het Koninklijk Huis heeft een belangrijke verbindende rol in onze samenleving en staat boven de partijen. Deze verbinding is o zo hard nodig in een samenleving, die steeds meer polariseert. We hopen dat u, als onze Koningin, deze verbindende rol wil vervullen voor de zorg in Nederland.

Wilt u samen met ons strijden voor waardevolle en MÁXIMAle zorg?

Bedankt voor je steun

Let op! Je ontvangt een e-mail met daarin een link. Klik die aan en je steunbetuiging telt officieel mee.

Ben je het eens met het manifest?

We willen H.M. Koningin Máxima oproepen om zich sterk te maken voor (het imago van) de (ouderen)zorg. Ben je het eens met onze oproep en dit manifest? Help dan mee door onderstaande in te vullen.